Laboratorium


LABORATORIUM BADAŃ
NISZCZĄCYCH I NIENISZCZĄCYCH

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących jest laboratorium badawczym, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskała świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr LB-002/22 potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 
Jesteśmy laboratorium z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie świadczonych usług. Wykonywaliśmy badania na wielu odpowiedzialnych budowach w kraju i za granicą, między innymi: Elektrownie Atomowe (Niemcy, Węgry), Huta Katowice, Rafinerie.

LABORATORIUM BADAŃ
NISZCZĄCYCH i NIENISZCZĄCYCH

ul. M. Reja 9, 35-211 Rzeszów
tel. /fax. (017) 853 92 51

KIEROWNIK LBNiN
inż. Władysław Gaweł
tel. 608 672 561
e-mail: wladyslawgawel@interia.pl

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
mgr inż. Paweł Wojtasik
tel. 600 722 111
e-mail: p.wojtasik1986@gmail.com

BADANIA NISZCZĄCE
  • » Próba rozciągania
  • » Próba zginania
  • » Próba udarności
  • » Pomiary twardości
  • » Badania makroskopowe
  • » Badania technologiczne rur
BADANIA NIENISZCZĄCE
  • » Badania wizualne VT
  • » Badania penetracyjne PT
  • » Badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe RT
  • » Badania ultradźwiękowe UT

 
 

laboratorium2
 
Wykonywaliśmy usługi między innymi na Elektrociepłowniach Wrotków i Rzeszów, Rafineriach Jasło i Gorlice, kopalnia gazu Maćkowie, gazociągi wysokiego ciśnienia, sieci cieplne preizolowane w Rzeszowie, Przemyślu i Mielcu oraz wiele innych odpowiedzialnych budów.
 
W laboratorium pracują kontrolerzy posiadający wieloletnią praktykę oraz specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami kompetencji zgodnie z PN-EN 473.
 
Na wyposażenie laboratorium składa się specjalistyczny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki.
 
Laboratorium prowadzi komplet badań w zakresie uznawania technologii spawania oraz świadczy usługi w ramach szkoleń i egzaminów prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy.
 
Naszym atutem są wysokie kwalifikacje personelu badawczego, nowoczesny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowocześniejsze zdobycze techniki, możliwości prowadzenia badań w stałej siedzibie laboratorium oraz badnia w terenie.
 
Jesteśmy dyspozycyjni, naszym głównym celem jest jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klienta.