Laboratorium


LABORATORIUM BADAŃ
NISZCZĄCYCH I NIENISZCZĄCYCH

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących jest laboratorium badawczym, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskała świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr LB-002/22 potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 
Jesteśmy laboratorium z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie świadczonych usług. Wykonywaliśmy badania na wielu odpowiedzialnych budowach w kraju i za granicą, między innymi: Elektrownie Atomowe (Niemcy, Węgry), Huta Katowice, Rafinerie.

LABORATORIUM BADAŃ
NISZCZĄCYCH i NIENISZCZĄCYCH

ul. M. Reja 9, 35-211 Rzeszów

KIEROWNIK LBNiN
inż. Władysław Gaweł
tel. 608 672 561
e-mail: wladyslawgawel@interia.pl

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
mgr Janusz Paśko
tel. 693 779 291
e-mail: januszpasko@o2.com

BADANIA NISZCZĄCE
 • » Próba rozciągania
 • » Próba zginania
 • » Próba udarności
 • » Pomiary twardości
 • » Badania makroskopowe
 • » Badania technologiczne rur
 • » Próba łamania złączy spawanych
BADANIA NIENISZCZĄCE
 • » Badania wizualne VT
 • » Badania penetracyjne PT
 • » Badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe RT
 • » Badania ultradźwiękowe UT
 • » Badania magnetyczno - proszkowe MT

 
 

laboratorium2
 
Wykonywaliśmy usługi między innymi na Elektrociepłowniach Wrotków i Rzeszów, Rafineriach Jasło i Gorlice, kopalnia gazu Maćkowie, gazociągi wysokiego ciśnienia, sieci cieplne preizolowane w Rzeszowie, Przemyślu i Mielcu oraz wiele innych odpowiedzialnych budów.
 
W laboratorium pracują kontrolerzy posiadający wieloletnią praktykę oraz specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami kompetencji zgodnie z PN-EN ISO9712.
 
Na wyposażenie laboratorium składa się specjalistyczny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki.
 
Laboratorium prowadzi komplet badań w zakresie uznawania technologii spawania oraz świadczy usługi w ramach szkoleń i egzaminów prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy.
 
Naszym atutem są wysokie kwalifikacje personelu badawczego, nowoczesny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowocześniejsze zdobycze techniki, możliwości prowadzenia badań w stałej siedzibie laboratorium oraz badnia w terenie.
 
Jesteśmy dyspozycyjni, naszym głównym celem jest jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klienta.