Oferta badań Labolatorium


OFERTA BADAŃ
NIENISZCZĄCYCH

 •  Badania wizualne VT złączy spawanych
 •  Badania penetracyjne PT złączy spawanych i odkuwek
 •  Badania magnetyczno-proszkowe MT złączy spawanych i odkuwek
 •  Badania radiograficzne RT (rentgenowskie i izotopowe) złączy spawanych
 •  Badania ultradźwiękowe UT w zakresie grubości od 8mm dla złączy spawanych
 •  Badania ultradźwiękowe metodą IBUS (materiały 2-8 mm) dla złączy spawanych
 •  Badania grubości UTT w zakresie grubości 2-50mm (badania eksploatacyjne)

OFERTA BADAŃ
NISZCZĄCYCH

 

 •  Próba rozciągania złączek spawanych z wyznaczeniem wytrzymałości w rozciągnięciu
 •  Próba zginania złączy spawanych
 •  Próba udatności materiałów hutniczych i złączy spawanych w zakresie temperatur +20°C do -50°C
 •  Badania makroskopowe złączy spawanych
 •  Pomiary twardości materiałów hutniczych i złączy spawanych
 •  Próba łamania złączy spawanych
 •  Badanie technologiczne rur (próba spłaszczania)