Oddział robót montażowych


ROBOTY MONTAŻOWE

Firma InterPetro Sp. z o.o. oferuje Państwu następujące usługi:

 • » Montaż instalacji chłodniczych;
 • » Montaż instalacji centralnego ogrzewania;
 • » Montaż wentylacji i klimatyzacji;
 • » Rurociągi przemysłowe.

ODDZIAŁ ROBÓT MONTAŻOWYCH
 

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów

tel. (017) 859 00 93

InterPetro Sp. z o.o. wprowadziła system zarządzania jakością
zgodny z PN EN ISO 9001 : 2001.

Nasi pracownicy byli przez szereg lat zatrudnieni
na budowach Instal Rzeszow S.A. m.in. wymienionych poniżej.
 

Referencje:

 • » Blok gazowo-parowy G.-P. Elektrociepłowni Rzeszów
     - wszystkie systemy rurociągów;
 • » Elektrociepłownia G.-P. Frankfurt n.M.– rurociągi niskiego ciśnienia;
 • » Elektrociepłownia G.-P. Duisburg rurociągi niskiego ciśnienia;
 • » Philip Morris Berlin - montaż instalacji chłodniczej;
 • » Altenheim Haus Berge - montaż instalacji grzewczej i wentylacyjnej;
 • » Prom pasażerski Pride of America - montaż instalacji wentylylacyjnej.

oddzial_robot_1

oddzial_robot_2

oddzial_robot_3