Oferta szkoleniowa


Oferta Szkoleniowa

Ośrodek Szkolenia Spawaczy Firmy InterPetro realizuje szkolenia wg nowych programów Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zakładający trzypoziomowy system szkolenia spawaczy. System ten obejmuje:
 

 • » Spawacza spoin pachwinowych
 • » Spawacza blach
 • » Spawacza rur

Ośrodek organizuje następujące
Kursy spawania:

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. Przemysłowa 13, 35-211 Rzeszów
tel. /fax. (017) 853 92 51

KIEROWNIK OSS
mgr Łukasz Litwa
tel.  600 722 565
e-mail: l.litwa@interpetro.com.pl

KIEROWNIK DS. SZKOLENIA SPAWACZY
mgr inż. Franciszek Stopa
tel. 600 353 563
e-mail: f.stopa@interpetro.com.pl

SPAWANIE W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH
- metoda TIG (141)


 • Spawacz spoinami pachwinowymi blach i rur
    141 P FW
 • Spawacz spoinami czołowymi blach
    141 P BW
 • Spawacz spoinami czołowymi rur
    141 T BW

W grupach materiałowych:

Stale niestopowe (stale czarne) 141/1
Stale austenityczne (stale nierdzewne) 141/8
Aluminium i jego stopy 141/21, 141/22

SPAWANIE W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH
- metoda MIG (131) – aluminium i jego stopy


 • » Spawacz spoinami pachwinowymi blach i rur
   131 P FW
 • » Spawacz spoinami czołowymi blach
   131 P BW
 • » Spawacz spoinami czołowymi rur
   131 T BW

SPAWANIE GAZOWE ACETYLO-TLENOWE – 311


 • » Spawacz spoinami czołowymi blach
   311 P BW
 • » Spawacz spoinami czołowymi rur
   311 T BW

W grupach materiałowych:

Stale niestopowe (stale czarne) 311/1
Stale energetyczne 311/5

SPAWANIE W OSŁONIE CO2
- metoda MAG (135)


 • » Spawacz spoinami pachwinowymi blach i rur
   135 P FW
 • » Spawacz spoinami czołowymi blach
   
  135 P BW
 • » Spawacz spoinami czołowymi rur
  135 T BW

W grupach materiałowych:

Stale niestopowe (stale czarne) 135/1
Spawanie w osłonie gazów aktywnych metodą MAG
– stale austenityczne (stale nierdzewne) 135/8

SPAWANIE DRUTEM PROSZKOWYM (136)


 • » Spawacz spoinami pachwinowymi blach i rur
   136 P FW
 • » Spawacz spoinami czołowymi blach
   136 P BW
 • » Spawacz spoinami czołowymi rur
   136 T BW

SPAWANIE ELEKTRYCZNE
ELEKTRODĄ OTULONĄ (111)


 • » Spawacz spoinami pachwinowymi blach i rur
   
  111 P FW
 • » Spawacz spoinami czołowymi blach
    111 P BW
 • » Spawacz spoinami czołowymi rur
    111 T BW

W grupach materiałowych:

Stale niestopowe (stale czarne) 111/1
Stale austenityczne (stale nierdzewne) 111/8