Weryfikacja uprawnień spawalniczych


Ośrodek Szkolenia Spawaczy prowadzi również
weryfikację / odnowienie uprawnień spawalniczych.

W zależności od potrzeb Firm spawacz może zdawać egzamin weryfikacyjny i uzyskać świadectwo odnowienia swoich uprawnień wydane przez:

  • » Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • » Urząd Dozoru Technicznego
  • » TUV Rheiland

Weryfikacja uprawnień spawalniczych InterPetro Rzeszów

OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY

ul. M. Reja 9, 35-211 Rzeszów
tel. /fax. (017) 853 92 51

KIEROWNIK OSS
mgr inż. Franciszek Stopa (IWE)
tel. 600 353 563
e-mail: f.stopa@interpetro.com.pl

INSPEKTOR
DS. SZKOLENIA SPAWACZY
mgr Łukasz Litwa
tel. 600 722 565
e-mail: l.litwa@interpetro.com.pl