Usługi transportowe


USŁUGI TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi transportowe

  • » ciągnik + naczepa dłużycowa
  • » ciągnik + naczepa niskopodłogowa

Inter-Petro sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów

Tel. 606 307 395
Tel. 17 8621817
Tel. 17 8621985

d.wilczek@interpetro.com.pl
interpetro@interpetro.com.pl

Zlecenie usługi sprzętowej/transportowej

W razie problemów z formularzem Pobierz tutaj druk zgłoszenia.

Regulamin zgłoszenia

1. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest świadczenie robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce dźwigowej.

2. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu i nadzór nad ich przebiegiem, przez osobę upoważnioną, posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy dźwigu i przeszkolenie stanowiskowe operatorów.

3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest potwierdzenie wykonanych przez Zleceniobiorcę prac w raporcie pracy lub liście przewozowym. Brak podpisu spowodowany nieobecnością osoby upoważnionej do potwierdzenia usługi jest równoznaczny z jej potwierdzeniem.

4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.

5. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.

6. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy żurawia a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd,

7. Zleceniodawca zapewnia przy ww. pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do nadzorowania przebiegu pracy.

8. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.

t1
t2
t4
t3
t5
t6
t7
t8