Zarząd


ZARZĄD SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY

Ogólny adres e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

Prezes Zarządu

mgr Stanisław Jacek
ul. Przemysłowa 13
tel. (+48 17) 85 39 254
fax (+48 17) 862-19-85
e-mail: s.jacek@interpetro.com.pl

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Dudek
ul. Przemysłowa 13
tel.(+48 17) 862-18-17, 852-45-07,
fax (+48 17) 862-19-85
email: s.dudek@interpetro.com.pl
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000002122
NIP 813-30-89-380
REGON 690693715
Kapitał zakładowy 1 723 000
PEKAO SA O/Rzeszów 78 1240 4764 1111 0000 4864 8833