Data wydruku:2024-05-20 15:05:18

Usługi dźwigami samochodowymi, transport

Wykonujemy usługi ciężkim sprzętem budowlanym

  • dźwigami samochodowymi (7 do 130 ton)
  • podnośnikami montażowymi

 

Świadczymy usługi transportowe

  • ciągnik + naczepa dłużycowa
  • ciągnik + naczepa niskopodłogowa

 

 

Tabele udźwigów

Dźwigi maks. udźwig (t) maks. wys.
podnoszenia (m)
maks. promień
pracy (m)
 Liebherr LTM  1130 130 82 60
 Liebherr LTM 1090-4.1 90 72 56
 Liebherr LTM 1070 70 62 46
 LIBHERR LTM1055 55 56 46
Grove GMK 3055   24
 TATRA AD 28 28 27 24
HYDROS R-101  10 15 14
 IFA ADK 70 7 13 9
 PODNOŚNIK MONTAŻOWY P-183 0,3 18 9

 

Regulamin zgłoszenia:

 

1. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest świadczenie robót dźwigowych poprzez pracę operatora na jednostce dźwigowej.

2. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest kierowanie pracami prowadzonymi z użyciem dźwigu i nadzór nad ich przebiegiem, przez osobę upoważnioną, posiadającą kwalifikacje stosowne do charakteru wykonywanych robót, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz projektem organizacji pracy a także przygotowanie miejsca pracy dźwigu i przeszkolenie stanowiskowe operatorów.

3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest potwierdzenie wykonanych przez Zleceniobiorcę prac w raporcie pracy lub liście przewozowym. Brak podpisu spowodowany nieobecnością osoby upoważnionej do potwierdzenia usługi jest równoznaczny z jej potwierdzeniem.

4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu dźwigu na stanowisko pracy (od drogi publicznej) i ponosi konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych przejazdem i normalną pracą dźwigu.

5. W przypadku garażowania żurawia na terenie Zleceniodawcy, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie żurawia przed dewastacją i kradzieżą.

6. Zleceniodawca oświadcza, że w miejscu ustawienia żurawia nie ma wykopów, studzienek, podziemnych kanałów i skarp, a także napowietrznych linii energetycznych oraz innych przeszkód powodujących zagrożenie w pracy żurawia a do miejsca pracy żurawia istnieje bezpieczny dojazd,

7. Zleceniodawca zapewnia przy ww. pracach wykwalifikowaną kadrę specjalistów-hakowych oraz osoby uprawnionej do nadzorowania przebiegu pracy.

8. Zleceniodawca wraz z zamówieniem prześle faksem aktualny KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej.