Data wydruku:2023-12-08 16:18:43

Laboratorium badań niszczących i nieniszczących

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących jest laboratorium badawczym, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskała świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr LB-002/22 potwierdzające spełnienie kryteriów normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Jesteśmy laboratorium z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie świadczonych usług. Wykonywaliśmy usługi między innymi na Elektrociepłownia Rzeszów, Rafineriach Jasło i Gorlice, gazociągi wysokiego ciśnienia, sieci cieplne preizolowane w Rzeszowie, Przemyślu i Mielcu oraz wiele innych odpowiedzialnych budów.

W laboratorium pracują kontrolerzy posiadający wieloletnią praktykę oraz specjalistyczne szkolenia potwierdzone certyfikatami kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 9712 (dawniej PN-EN 473).

Na wyposażenie laboratorium składa się specjalistyczny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki.

Laboratorium prowadzi komplet badań w zakresie uznawania technologii spawania oraz świadczy usługi w ramach szkoleń i egzaminów prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy.

Naszym atutem są wysokie kwalifikacje personelu badawczego, nowoczesny sprzęt badawczy wykorzystujący najnowocześniejsze zdobycze techniki, możliwości prowadzenia badań w stałej siedzibie laboratorium oraz badania w terenie.

Jesteśmy dyspozycyjni, naszym głównym celem jest jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klienta.