Data wydruku:2024-06-14 07:21:04

Oferta badań

Oferta badań nieniszczących

 •  Badania wizualne VT złączy spawanych
 •  Badania penetracyjne PT złączy spawanych i odkuwek
 •  Badania magnetyczno-proszkowe MT złączy spawanych i odkuwek
 •  Badania radiograficzne RT (rentgenowskie i izotopowe) złączy spawanych
 •  Badania ultradźwiękowe UT w zakresie grubości od 8mm dla złączy spawanych
 •  Badania ultradźwiękowe metodą IBUS (2-8 mm) dla złączy spawanych
 •  Badania grubości UTT w zakresie grubości 2-50mm (badania eksploatacyjne)

Oferta badań niszczących

 •  Próba rozciągania złączy spawanych z wyznaczeniem granicy Rm.
 •  Próba zginania złączy spawanych
 •  Próba udatrości materiałów hutniczych i złączy spawanych w zakresie temperatur +20°C do -30°C
 •  Badania makroskopowe złączy spawanych
 •  Pomiary twardości materiałów hutniczych i złączy spawanych
 •  Próba łamania złączy spawanych
 •  Badanie technologiczne rur (próba spłaszczania)